فعالیت های مرکز


 - شناسایی عوامل محیطی موثر در آلرژی ها و کمک به برطرف کردن آن ها

 - شناسایی و تشخیص بیماران نقص ایمنی و تهیه بانک ژنی از این بیماران 

 - رجیستری بیماران روماتولوژی 

 - تلاش برای راه اندازی تست های جدید تشخیصی 

 - مجری طرح های تحقیقاتی مرتبط با آلرژی و ایمونولوژی

 - برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی

 - چاپ 2 کتاب درزمینه ی آلرژی

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir