تصاویر مربوط به برگزاری تور دانشجویی

<< قبل - عکس 3 از 6 - بعد >>
بازگشت به آلبوم
<< قبل - عکس 3 از 6 - بعد >>
بازگشت به آلبوم

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir