معرفی مرکز 

 مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 15 مرداد 1386 با همکاری 5 تن از اعضاء هیئت علمی گروه­ های فوق تخصص آلرژی- ایمونولوژیست بالینی؛ خانم دکتر سارا کاشف، دکترای تخصصی ایمنی شناسی؛ خانم دکتر شیرین فرجادیان، فوق تخصص ریه؛ دکتر محمد علی قیومی، متخصص گوش و حلق و بینی؛ دکتر فردین اقتداری، متخصص پوست؛ آقای دکتر فرهاد هنجنی و با ریاست خانم دکتر کاشف، در آذرماه سال 1390 موافقت قطعی برای ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اخذ کرد.
در حال حاضر، دکتر سهیلا آل یاسین؛ فوق تخصص آلرژی- ایمونولوژیست بالینی، ریاست مرکز تحقیقات آلرژی را برعهده دارند و با همکاری سایر اعضای هیئت علمی؛ دکتر رضا امین،  دکتر سارا کاشف، دکتر مژگان مقتدری، دکتر حسام الدین نبوی زاده،دکتر حسین اسماعیل زاده؛ فوق تخصصان آلرژی- ایمونولوژیست بالینی، دکتر شیرین فرجادیان؛ دکترای تخصصی ایمونولوژی و دکتر اسما ارجاعی؛ متخصص اطفال، در جهت پیش برد اهداف مرکز به فعالیت مشغولند.

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir