امکانات

آزمایشگاه


آزمایشگاه

پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند در صورت تمایل به گذراندن طرح تحقیقاتی و یا پایان نامه در این مركز پس از كسب مجوز های لازم از امكانات آزمایشگاهی موجود استفاده نمایند.

 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir