مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 15 مرداد 1386 با همکاری 5 تن از اعضای هیئت علمی گروه ­های آسم و آلرژی کودکان، ایمنی شناسی، پوست، داخلی، گوش و حلق و بینی شروع به کار نمود و در آذرماه سال  1390موافقت قطعی جهت ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اخذ کرد.
 
 

Feature Slides

فراخوان جذب دستیار پژوهشی (پزشک مرد مشمول طرح نیروی انسانی)
1397-7-9
برنامه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات آلرژی
1396-10-27
مقاله ژورنال کلاب11دی
1396-10-9
مقاله ژورنال کلاب 27آذر 96
1396-9-22
مقاله ی ژورنال کلاب 13 آذر
1396-9-11
کنفرانس علمی یک روزه ی نقص ایمنی
1396-7-15
کنگره کشوری ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم عوارض پوستی در آلرژی و بیماری های ایمونولوژیک
1395-9-15
برگزاری کنگره کشوری ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم عوارض پوستی در آلرژی و بیماری های ایمونولوژیک؛ 7-5 آبان 1395