مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 15 مرداد 1386 با همکاری 5 تن از اعضای هیئت علمی گروه ­های آسم و آلرژی کودکان، ایمنی شناسی، پوست، داخلی، گوش و حلق و بینی شروع به کار نمود و در آذرماه سال  1390موافقت قطعی جهت ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اخذ کرد.
 
 

Feature Slides

فراخوان جذب دستیار پژوهشی (پزشک مرد مشمول طرح نیروی انسانی)
1397-7-9
برنامه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات آلرژی
1397-2-24
مقاله ژورنال کلاب 18 فروردین 97
1397-1-15
مقاله ژورنال کلاب 18 فروردین 97
1397-1-15
مقاله ژورنال کلاب 12 اسفند
1396-12-9
مقاله ژورنال کلاب 5 اسفند
1396-11-30
مقاله ژورنال کلاب 28بهمن
1396-11-25