مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 15 مرداد 1386 با همکاری 5 تن از اعضای هیئت علمی گروه ­های آسم و آلرژی کودکان، ایمنی شناسی، پوست، داخلی، گوش و حلق و بینی شروع به کار نمود و در آذرماه سال  1390موافقت قطعی جهت ادامه فعالیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را اخذ کرد.
 
 

Feature Slides

مقاله ژورنال کلاب 27آذر 961396-9-22

Lack of effect of zinc sulfate on wheezing after bronchiolitis in infants less than two years

Armaghane-danesh 2014; 19(7): 572-579Abasi R, Asadi SH, Keshavarz K, Zoladl M, Kazeroono S, sharafieyan C, Mohammadhosiemi.