اولویت های پژوهشی
 ایمونوتراپی
 تهیه عصاره آلرژن ها
 بررسی و مقایسه روش های معمول و جدید در تشخیص آلرژی های غذایی شایع
 همبستگی آلودگی هوا و بروز بیماری های مرتبط با درگیری سیستم ریوی و بروز آسم و آلرژی
 غربالگری مشاغل پر خطر با شانس ابتلا به آسم و بیماری های آلرژیک
 ارایه روش های جدید پیشگیری حمله های آسمی و بررسی اثربخشی این روش ها
 تعیین آلرژن های شایع در هوای شهر شیراز در فصول مختلف سال با توجه به اقلیم خاص جغرافیایی
 ارزیابی داروهای جدید در اثر بخشی و بهبود وضعیت بیماران مبتلا به آسم، کهیر و Allergic Rhinitis
 همبستگی فاکتورهای التهابی و واسطه های شیمیایی با ابتلا به آسم و شدت درگیری و برگشت پذیری
 بررسی فاکتورهای التهابی مرتبط و با شانس ابتلا به بیماری کاوازاکی


 


 
 

مرکز تحقیقات آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، روبروی دبیرستان معارف، درب ورودی استخر نمازی، برج پژوهشی محمد رسول اله (ص)، طبقه ششم، مرکز تحقیقات آلرژی 
پست الکترونیک:  arc@sums.ac.ir